Dimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1 L Stanlab

85.00 
Brak w magazynie

Nasza firma (Sklep Puregreen) doda twój adres e-mail do specjalnej listy mailingowej dla tego produktu. Gdy produkt znajdzie się w magazynie, otrzymasz automatycznie wiadomość e-mail na jego temat, a Twój adres email zostanie usunięty z listy mailingowej produktu.

Dane będą widoczne dla niektórych członków naszego personelu. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, wyślij wiadomość e-mail na adres info@puregreen.pl.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jesteśmy zobowiązani na mocy ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych, aby poinformować Cię o tym prawie; w rzeczywistości nie zamierzamy niewłaściwie wykorzystywać twoich danych.

Ulubione  
RATY 0%

Bez ukrytych kosztów przez Santander Bank. Do wyboru warianty: 10 lub 20 rat 0%.

Sposoby dostawy
Dostępne metody płatności
Kupując w Puregreen otrzymujesz:

Sczegółowy opis produktu - Dimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1 L Stanlab

Dimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1L Stanlab 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Wzór chemiczny : C2H6OS 

Numer CAS : 67-68-5 

Numer WE : 200-664-3 

Synonimy : DMSO

Postać: ciecz Barwa: bezbarwna 

Zapach: siarkowy Wartość pH: nie dotyczy 

Temperatura topnienia: 18,5°C Temperatura wrzenia: 189°C 

Temperatura zapłonu: 87°C (zamknięty tygiel) Palność: produkt palny (w stanie gorącym)

Granice wybuchowości: dolna - 2,6%(V) górna - 28,5% (V) 

Prężność par: 0,556 hPa w 20°C; 4 hPa w 50°C; 20 hPa w 80°C; 49 hPa w 100°C 

Gęstość par: 3,48 kg/ m3 

Względna gęstość par: 2,7 (powietrze = 1) 

Gęstość (20°C): 1104 kg/m3 Gęstość względna (20°C): 1,104 (woda = 1) 

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny w 20°C; >1000 g/l 

W rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w eterze etylowym, alkoholach, węglowodorach aromatycznych 

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): logKow: -1,35 

Temperatura samozapłonu: 300 -302°C 

Rozkład termiczny: powyżej 190°C Lepkość dynamiczna (20°C): 2,14 mPa*s 

Właściwości wybuchowe: nie dotyczy 

Właściwości utleniające: nie dotyczy 

Napięcie powierzchniowe (20°C): 43,5 mN/m pKa: 35,1 Stała Henry’ego: 868E-06 Pa*m3 (Substancja nie jest lotna) 

Współczynnik refrakcji bezwzględny (20°C): 1,4785

Produkt POLSKI, Producent: "STANLAB" Sp. J. P. Mączka, K. Bryda; ul. K. Olszewskiego 13; 20-481 Lublin

Pojemność: 1000 ml

Cechy i parametry techniczne: Dimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1 L Stanlab

Marka:

Opinie o produkcie Dimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1 L Stanlab

Nie znaleziono wpisów

 
Produkty, które mogą Cię zainteresować
  • Sport & Fitness
  • Nowości
Ekspresowa dostawa w 24h

Wysyłamy natychmiast po otrzymaniu zamówienia

Produkty najwyższej jakości

Oferujemy tylko produkty, których jakości jesteśmy pewni

Zwrot do 30 dni

Oferujemy 30 dni na bezproblemowy zwrot zakupionego towaru

Opinie klientów