Dimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1 L Stanlab

ab__is.product.alt.prefixDimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1 L Stanlab, fig. 1ab__is.product.alt.suffix
Najedź żeby zobaczyć powiększenie
Brak w magazynie
85.00 
Cena w punktach: 850 punkt
Punkty lojalnościowe: 21 punkt

Dimetylosulfotlenek ( DMSO) CZDA 500 ml Stanlab.

Dostawa już od 0zł*
Metody płatności
Dlaczego warto kupić u nas?
Zadzwoń i zamów
+48 44 711 15 10
+48 501 145 515
Raty 0%
Santander Consumer Bank
Opis

Dimetylosulfotlenek ( DMSO ) CZDA 1L Stanlab 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Wzór chemiczny : C2H6OS 

Numer CAS : 67-68-5 

Numer WE : 200-664-3 

Synonimy : DMSO

Postać: ciecz Barwa: bezbarwna 

Zapach: siarkowy Wartość pH: nie dotyczy 

Temperatura topnienia: 18,5°C Temperatura wrzenia: 189°C 

Temperatura zapłonu: 87°C (zamknięty tygiel) Palność: produkt palny (w stanie gorącym)

Granice wybuchowości: dolna - 2,6%(V) górna - 28,5% (V) 

Prężność par: 0,556 hPa w 20°C; 4 hPa w 50°C; 20 hPa w 80°C; 49 hPa w 100°C 

Gęstość par: 3,48 kg/ m3 

Względna gęstość par: 2,7 (powietrze = 1) 

Gęstość (20°C): 1104 kg/m3 Gęstość względna (20°C): 1,104 (woda = 1) 

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny w 20°C; >1000 g/l 

W rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w eterze etylowym, alkoholach, węglowodorach aromatycznych 

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): logKow: -1,35 

Temperatura samozapłonu: 300 -302°C 

Rozkład termiczny: powyżej 190°C Lepkość dynamiczna (20°C): 2,14 mPa*s 

Właściwości wybuchowe: nie dotyczy 

Właściwości utleniające: nie dotyczy 

Napięcie powierzchniowe (20°C): 43,5 mN/m pKa: 35,1 Stała Henry’ego: 868E-06 Pa*m3 (Substancja nie jest lotna) 

Współczynnik refrakcji bezwzględny (20°C): 1,4785

Produkt POLSKI, Producent: "STANLAB" Sp. J. P. Mączka, K. Bryda; ul. K. Olszewskiego 13; 20-481 Lublin

Pojemność: 500 ml

Parametry

Podstawowe

Marka:
Stanlab
Opinie

Nie znaleziono wpisów

Dodaj opinię